Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

BÀI NÓI CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VỀ CÔNG TÁC MẶT TRẬN. …”. HÀ NộI, 8/1962
Đọc bài viết:

 

Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>