Cuộc thi sáng tác clip quảng bá di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Cuộc thi sáng tác clip quảng bá di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Cuộc thi sáng tác clip quảng bá di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn Thừa Thiên Huế
Thể lệ cuộc thi: xem thông tin


Thể lệ cuộc thi: xem thông tin

Thông tin tham quan