Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

BÀI NÓI CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI BUỔI KHAI MẠC LỚP CHỈNH HUẤN CÁN BỘ DÂN, CHÍNH, ĐẢNG CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG. VIỆT BẮC 6/2/1953
Đọc bài viết:

 

Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>