Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Chủ đề IV
Đọc bài viết:
Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Đảng của giai cấp Công nhân Việt Nam

Chủ đề này giới thiệu về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời giúp người xem thấy được sự tác động ảnh hưởng mạnh mẽ của tư tưởng yêu nước Nguyễn Ái Quốc đến Thừa Thiên Huế trong những năm 1920-1930 và sự ra đời của Đảng bộ Thừa Thiên Huế.

Các bài khác