Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Chủ đề VI
Đọc bài viết:
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng và tiến hành kháng chiến lâu dài chống Thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945-1954)

Trong chủ đề này những tư liệu hiện vật kháng chiến của cán bộ, chiến sĩ thể hiện rõ nét quân và dân Thừa Thiên Huế đã chắc tay súng đi theo tiếng gọi của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia kháng chiến đạt nhiều chiến công xuất sắc. Đặc biệt những tư liệu, hiện vật còn thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Thừa Thiên Huế và tình cảm của quân dân Thừa Thiên Huế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các bài khác