Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Chủ đề III
Đọc bài viết:
Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh, bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển đường lối của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920-1924)

Viên gạch sưởi ấm của đồng chí Nguyễn Ái Quốc
thời kỳ ở Paris (Pháp)

Các bài khác