Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

BÁC HỒ THĂM BỘ ĐỘI CAO XẠ
Đọc bài viết:

 


              - Tác giả: Nguyễn Cao Thương.

 

              - Năm sáng tác: 1969.

              - Chất liệu: Sơn dầu.