Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

BÁC HỒ LÀM VIỆC Ở BẮC BỘ PHỦ
Đọc bài viết:


                  - Tác giả: Tô Ngọc Vân.

                  - Năm sáng tác: 1946.

                  - Chất liệu: Chì than.

Các bài khác