Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

BA ĐÌNH 2/9/1945
Đọc bài viết:

         
              - Tác giả: Trịnh Thiệp (1925).

               - Năm sáng tác: 1986.

               - Chất liệu: Khắc gỗ.