Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

BÁC HỒ THĂM LỚP VỠ LÒNG
Đọc bài viết:

 


                     - Tác giả: Đỗ Hữu Huề.

 

                     - Năm sáng tác: 1976.

                     - Chất liệu: Sơn dầu.