Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Lãnh tụ ca
Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch
Bác Hồ người cho em tất cả
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người
Chúng Con Hát Về Người Hồ Chí Minh

Tổng cộng0