Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

  • Công đoàn, chi đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh
    Từ ngày thành lập đến nay, trên hành trình 40 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã trải qua không ít khó khăn, thử thách nhưng đơn vị đã luôn cố gắng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt và vô cùng thiêng liêng mà Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế giao phó. Nhìn lại chặng đường đã qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh và hệ thống di tích lưu niệm về Người ở Huế hôm nay càng tự hào đã trở thành địa chỉ đỏ, là nơi tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua bao thăng trầm lịch sử, để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng các tầng lớp nhân dân, bạn ...
  • Hoạt động khác
    Ngoài những hoạt động chuyên sâu về công tác Bảo tàng, hằng năm, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế còn tổ chức những họat động bổ trợ, góp phần tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh, huy động những sự phối hợp hữu ích của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.