Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

DỰ ÁN TU BỔ DI TÍCH ĐÌNH LÀNG DƯƠNG NỖ
08/11/2013
Đọc bài viết:
Tên dự án: Dự án Tu bổ di tích đình làng Dương Nỗ.

Địa điểm xây dựng: Làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy mô của dự án: Tu bổ tòa Đại đình (sửa chữa phần tường, lợp lại mái, phục hồi các mảng trang trí sành sứ, con giống, bảo quản cấu kiện gỗ…), cổng tam quan, trụ biểu, hàng rào.

Dự án với tổng mức đầu tư 384.000.000 đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, được khởi công và hoàn thành trong năm 2008.

Là di tích cấp quốc gia, di tích lịch sử văn hoá và nghệ thuật đình Dương Nỗ sau khi tu bổ đã giữ được nguyên trạng, khang trang hơn và nằm trong một tổng thể hoàn chỉnh, đảm bảo công tác đón tiếp khách tham quan. Đình làng được bảo tồn trong tình trạng tốt là một điểm sáng trong các thiết chế văn hoá làng xã, còn thể hiện được tình cảm trân trọng của người dân Thừa Thiên Huế đối với di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.