Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

DỰ ÁN TU BỔ, TÔN TẠO ĐÌNH LÀNG DƯƠNG NỖ (GIAI ĐOẠN I)
08/11/2013
Đọc bài viết:
Tên dự án: Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình làng Dương Nỗ (giai đoạn I).

Địa điểm xây dựng: xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy mô đầu tư: Dự án đã đầu tư xây dựng mới 02 nhà Tăng theo nguyên trạng của di tích (nhà phía Tây và nhà phía Đông), có 02 nhà cầu nối từ toà Đại đình với 02 nhà tăng với kết cấu theo kiểu nhà rường truyền thống Huế (cột, kèo, xuyên, trến…), xây dựng mới Nhà vệ sinh, lập hàng rào chống mối cho các công trình.

Công trình dự án được khởi công vào năm 2010 và hoàn thành vào năm 2011, với tổng mức đầu tư 1.890.000.000đ, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

 Việc tu bổ, tôn tạo di tích đình làng Dương Nỗ hoàn thành ngoài việc góp phần bảo tồn giá trị di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế, còn tạo cho di tích hoàn chỉnh hơn với 2 nhà tăng (là điều kiện cần thiết cho dân làng Dương Nỗ trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá trong các dịp lễ hội tại thiết chế văn hoá này). Với tổng thể khá hoàn chỉnh sau tu bổ, các hoạt động tại đình làng diễn ra thuận lợi hơn, thu hút được sự quan tâm của quần chúng nhân dân, được nhân dân địa phương và khách tham quan đánh giá cao.