Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Công trình Tu bổ cấp thiết di tích Đình làng Dương Nỗ
14/12/2021
Đọc bài viết:
Tên dự án: Công trình tu bổ cấp thiết di tích Đình làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, thành phố Huế (hạng mục Nhà thờ Thất tộc).

Quy mô đầu tư: Công trình tu bổ cấp thiết di tích đình làng Dương Nỗ (hạng mục Nhà thờ Thất tộc) được phê duyệt theo Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu là tu bổ, chống xuống cấp cấp thiết di tích và cải tạo các hạng mục bảo vệ di tích nhằm đảm bảo an toàn cho di tích khỏi bị xâm hại của thiên nhiên và con người. Nhà thờ thất tộc được phục hồi lại bờ mái; lợp lại mái ngói liệt; phục hồi các liên ba, hệ thống cửa ván, cửa đi... Đồng thời phun chống mối toàn bộ cấu kiện gỗ.

Tổng mức đầu tư 986 triệu đồng, bao gồm nguồn ngân sách địa phương, nguồn vốn sự nghiệp ngành và nguồn huy động xã hội hóa. Việc tu bổ được thực hiện trong khoảng thời gian 4 tháng, trong năm 2021.

Nhà thờ Thất tộc là bộ phận cấu thành di tích đình làng Dương Nỗ và nằm trong khuôn viên đình làng Dương Nỗ. Ngôi đình thuộc hệ thống di tích lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế, cách trung tâm thành phố Huế 07 km, là 01 trong 04 di tích vừa được Thủ tướng Chính phủ (nay là Chủ tịch Nước) Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt vào cuối năm 2020.

Đình làng Dương Nỗ, nơi có nhà thờ Thất tộc, nằm trong ngôi làng Dương Nỗ lịch sử, có những giá trị, ý nghĩa to lớn đặc biệt, ghi dấu khoảng thời gian Nguyễn Sinh Cung (Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã từng sống, lao động và học tập tại đây. Những cảm nhận về tình làng nghĩa xóm, về những giá trị nhân văn, tinh thần cố kết cộng đồng qua sinh hoạt văn hóa truyền thống của làng đã góp phần hình thành, nuôi dưỡng trong tâm hồn cậu Nguyễn Sinh Cung thuở thiếu thời một tình yêu quê hương đất nước bao la, cao cả. Năm 1995, đình làng được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia và đã qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, phát huy trong công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương.

Công trình tu bổ hoàn thành đã đảm bảo giữ gìn di tích được ổn định, lâu dài. Nhà thờ Thất tộc tiếp tục phát huy giá trị là một thiết chế văn hóa quan trọng trong tổng thể di tích đình làng, sử dụng cho các hoạt động văn hóa cộng đồng làng Dương Nỗ.