Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

  • Công tác Kiểm kê - Bảo quản
    Kho Cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện lưu giữ khoảng 13 vạn tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là tài sản vô giá của quốc gia, là di sản về tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cũng là cơ sở vật chất quan trọng nhất để Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện chức năng nhiệm vụ chính trị của mình là trung tâm, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, giáo dục khoa học thông qua tài liệu, hiện vật, di tích liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập bảo tàng Hồ Chí Minh, chúng tôi xin có đôi dòng viết về công tác kiểm kê - bảo quản của Bảo tàng Hồ Chí ...
  • Cán bộ kho cơ sở nhập liệu cho phần mềm quản lý hiện vật do Cục Di sản Văn hóa cung cấp
    Công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng
    Công tác kiểm kê hiện vật ở Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế được thực hiện qua 02 giai đoạn: Kiểm kê bước đầu và kiểm kê khoa học.