Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Chương trình tham quan bảo tàng và hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế
Đọc bài viết:
Sơ đồ hướng dẫn khách tham quan
Sơ đồ hướng dẫn khách tham quan

THAM QUAN MỘT BUỔI

Khởi hành lúc 7h30 và kết thúc 11h30

Phương tiện: Xe đạp, xe máy hoặc ôtô (khách tham quan chủ động phương tiện)

 

ĐIỂM THAM QUAN

Chương trình tham quan được xây dựng theo hai lịch trình:

* Lịch trình 1:

1. Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế (30p) 

     

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế là nơi trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua 1300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được phân bổ trên diện tích sàn trưng bày 600m2, bằng những ý đồ và giải pháp mới, thể hiện hai nội dung chủ yếu: “Những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người ở Thừa Thiên Huế”; “Thừa Thiên Huế với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thừa Thiên Huế”.


2. Di tích Trường Quốc Học Huế (15p)

G:anh in to gap60 x 80 !150.jpg

 

Trường Quốc Học được thành lập ngày 17 tháng 09 năm Thành Thái thứ 8 (23/10/1896) và Nghị định ngày 18/11/1896 của Phủ Toàn quyền Đông Dương. Đây là trường Pháp Việt chính yếu của toàn xứ Đông Dương.

G:qh 3.JPG

Trường Quốc Học là nơi chứng kiến những năm tháng miêt mài học tập và hoạt động sôi nổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX

 

 

3. Di tích 112 Mai Thúc Loan (30p)

G:anh in to gapnhà lưu niệm thời niên thiếu của CTHCM tại 112 Mai thúc loan.jpg

 

Di tích lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 112 Mai Thúc Loan (số mới 158), thành phố Huế - nơi Người cùng với gia đình đã sống từ năm 1895 đến năm 1901


4. Cụm di tích Dương Nỗ (60p)

G:anh in to gapDi tích luu niem thời niên thiếu CTHCM tại làng Duong No.jpg

Di tích lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - nơi Người đã sống từ năm 1898 đến năm 1900

 

 

 

G:Toan canh nha tuong niem Duong No.jpg

Nhà tưởng niệm và trưng bày bổ sung về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

G:anh in to gapdi tích lịch sử văn hóa và nghệ thuật đình Dương Nỗ.jpg

Đình làng Dương Nỗ là nơi ghi đậm những dấu ấn tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian Người cùng anh theo cha về sống ở làng Dương Nỗ (1898 - 1900)


5. Điểm di tích mai táng bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) (20P)

G:anh in to gap�02.jpg

Điểm di tích mai táng bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) tại Núi Bân hay còn gọi núi Tam Tầng, phường An Tây, thành phố Huế.

 


 * Lịch trình 2:

1. Di tích 112 Mai Thúc Loan (30p)

G:anh in to gapnhà lưu niệm thời niên thiếu của CTHCM tại 112 Mai thúc loan.jpg

Di tích lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 112 Mai Thúc Loan (số mới 158), thành phố Huế - nơi Người cùng với gia đình đã sống từ năm 1895 đến năm 1901.

 


2. Cụm di tích Dương Nỗ (60p)

G:anh in to gapDi tích luu niem thời niên thiếu CTHCM tại làng Duong No.jpg

Di tích lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - nơi Người đã sống từ năm 1898 đến năm 1900.

 

 

G:anh in to gapdi tích lịch sử văn hóa và nghệ thuật đình Dương Nỗ.jpg

Đình làng Dương Nỗ là nơi ghi đậm những dấu ấn tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian Người cùng anh theo cha về sống ở làng Dương Nỗ (1898 - 1900)


3. Địa điểm di tích Tòa Khâm sứ Trung kỳ (nay là Trường Đại học Sư phạm Huế) (10p)

Công trình biểu tượng anh Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) tham gia phong trào đấu tranh chống thuế tại Tòa Khâm sứ Trung kỳ năm 1908, nay là Trường Đại học Sư phạm Huế, số 32 đường Lê Lợi, thành phố Huế.


4. Di tích Trường Quốc Học Huế (15p)

G:anh in to gap60 x 80 !150.jpg

Trường Quốc Học được thành lập ngày 17 tháng 09 năm Thành Thái thứ 8 (23/10/1896) và Nghị định ngày 18/11/1896 của Phủ toàn quyền Đông Dương. Đây là trường Pháp Việt chính yếu của toàn xứ Đông Dương.

 

G:qh 3.JPG

Trường Quốc Học là nơi chứng kiến những năm tháng miệt mài học tập và hoạt động sôi nổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX.


5. Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế (30p)

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế là nơi trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua 1300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được phân bổ trên diện tích sàn trưng bày 600m2, thể hiện hai nội dung chủ yếu: “Những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người ở Thừa Thiên Huế”; “Thừa Thiên Huế với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thừa Thiên Huế”. 

Tổ chức thực hiện

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế tổ chức thực hiện các tour tham quan Bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh theo yêu cầu của khách tham quan.  

Địa chỉ liên hệ đăng ký chương trình tham quan
Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, 07 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

Email: ptthdbthcm@gmail.combthcmtthue@gmail.com.
Tel: 0234.3822152; 0234.3883937.