Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Đơn vị khác
1.
Voanhtuan
05/12/2022
tôi muốn biết thông tin abc?
Xem chi tiết
Đơn vị khác
2.
Trần Thị Thảo
13/10/2022
Tôi muốn biết địa chỉ và giờ mở cửa của bảo tàng?
Xem chi tiết
Đơn vị khác
3.
Lê Ngọc Minh
12/10/2022
Những chủ đề chính ở Hệ thống trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh?
Xem chi tiết
Đơn vị khác
4.
Nguyễn Thi Nga
12/10/2022
Tôi có thể tìm hiểu được những thông tin gì ở Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế?
Xem chi tiết
Đơn vị khác
5.
Lê Hoàng Đức
12/10/2022
Tôi muốn biết thông tin về các di tích của chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế?
Xem chi tiết
Đơn vị khác
6.
Trần Minh Dũng
12/10/2022
Quá trình thành lập của Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế?
Xem chi tiết
Tổng cộng: 6