PHIẾU ĐĂNG KÝ
Họ và tên người đăng ký *
Đơn vị
Địa chỉ
Điện thoại *
Email *
Số lượng khách trong đoàn *
Thời gian đăng ký tham quan * giờ ngày (08:00 31/12/2013)
Thời lượng tham quan *
 (ĐVT: Giờ)
* Nội dung đăng ký (Đánh dấu X vào ô trống có hoặc không):
1.
Nghi lễ chào cờ -  Quốc ca
Không
Quốc tế ca       Lãnh tụ ca    Đoàn ca
Đội ca
2.
Dâng hoa
Không
3.
Báo công
Không
4.
Nghe trích đoạn lời Bác Hồ
Không
5.
Kết nạp                         Đảng    Đoàn
Đội
6.
Đặt hoa
Không
*

*
Giá tiền:
đồng
Nội dung ruy băng:

Đặt trước


Chưa

7 Địa điểm tham quan:        Dâng hương   Dâng hoa
   
*
Nhà trưng bày số 7 Lê Lợi
Không
*
Di tích Nhà lưu niệm 112 Mai Thúc Loan
Không
*
Di tích Nhà lưu niệm Dương Nỗ
Không
8.
Nghe báo cáo tư tưởng Hồ Chí Minh
Không
9.
Giữ xe
Không
10
Xem phim tư liệu:  
 
*
Phim “Hồ Chí Minh chân dung một con Người”                                            60 phút
*
Phim “Những giây phút cuối đời của Bác”                                                     45 phút
*
Phim “Dòng Hương nhớ Bác”                                                                      1h15 phút
*
Phim tư liệu khác                                                                                                60 phút
11
Yêu cầu khác: