• Công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế và một vài kinh nghiệm
    Sưu tầm là một trong sáu khâu công tác chuyên môn nghiệp vụ của Bảo tàng, là khâu quan trọng để có các sưu tập hiện vật gốc có giá trị khoa học trong Bảo tàng. Mọi hoạt động của Bảo tàng đều dựa trên cơ sở hiện vật gốc, vì vậy sưu tầm được coi là nền tảng cho toàn bộ các khâu công tác khác, quyết định mọi hoạt động của một bảo tàng. Qua 35 năm hoạt động, cùng với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng, công tác sưu tầm đã góp phần tích cực vào tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

  • Vài suy nghĩ về giải pháp nâng cao chất lượng và số lượng các tài liệu, hiện vật gốc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
    Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế sau hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành đã có một cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, được thiết kế và xây dựng phục vụ cho thiết chế văn hóa Bảo tàng. Nội dung trưng bày không ngừng được đổi mới, tư liệu hiện vật ngày càng được bổ sung phong phú, phản ánh sinh động về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các khâu nghiệp vụ Bảo tàng như nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, kiểm kê, bảo quản, hướng dẫn khách tham quan ngày càng đi vào chiều sâu đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác bảo tồn, bảo tàng. Trình độ của đội ngũ cán bộ viên chức từng bước được nâng lên, đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học, và chuyên ...

  • Công tác sưu tầm hiện vật bảo tàng
    Nhiệm vụ sưu tầm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn:


     

Thông tin tham quan