• Hướng dẫn, thuyết minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế - Đôi điều suy nghĩ
  Hiện nay, vấn đề thu hút du khách đến tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đang được đặt ra một cách cấp thiết. Trong nhiều năm qua, Bảo tàng đã phối hợp với các Bảo tàng trong hệ thống Bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc, cũng như Bảo tàng, đơn vị lữ hành, du lịch trong Tỉnh tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm bàn về giải pháp thu hút khách tham quan. Và một trong những giải pháp quan trọng góp phần tạo ra sức hấp dẫn cho Bảo tàng chính là vai trò của người hướng dẫn, thuyết tại Bảo tàng và các di tích.

 • Đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế
  Quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng gia đình sinh sống, học tập và lao động đã để lại cho Thừa Thiên Huế một hệ thống các di tích, địa điểm di tích lưu niệm về Người vô cùng quý báu mà Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế đang trân trọng gìn giữ và phát huy giá trị.

 • Bảo tàng Hồ Chí Minh trong việc góp phần giáo dục đạo đức cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh - sinh viên
  Như chúng ta đã biết, các môn lý luận chính trị được giảng dạy trong nhà trường đại học, cao đẳng, đó là những môn học quan trọng, khoa học để trang bị thế giới quan và phương pháp luận cũng như bồi dưỡng những phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và xây dựng nên lý tưởng và niềm tin cách mạng cho người học. Tuy nhiên do tính chất đặc thù của môn học là hơi khô khan và khó hiểu mà nhiều lúc tạo cho sinh viên cảm thấy ái ngại. Cảm giác đó sẽ càng tăng lên nếu người giảng viên chỉ truyền thụ một chiều về lí thuyết, chỉ nói bằng lời mà không có những minh họa bằng ảnh, phim ảnh, không có những nhân chứng, vật chứng và những phương tiện âm thanh, nhạc, họa…

 • Công tác quần chúng của bảo tàng
  Công tác quần chúng của Bảo tàng được xem là một trong những khâu quan trọng nhất của sự giao tiếp Bảo tàng, là nhiệm vụ cuối cùng và là mục đích của Bảo tàng. Thông qua hoạt động thực tiễn, công tác quần chúng làm cầu nối giao tiếp giữa Bảo tàng với khách tham quan, chuyển tải những thông tin về tiểu sử sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với khách tham quan. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng con người, giáo dục tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ cho khách tham quan, cung cấp cho khách tham quan những thông tin mới, những hiểu biết mới. Đồng thời, qua công tác quần chúng, Bảo tàng trực tiếp tiếp nhận những ý kiến, nhận xét, đánh giá của khách tham quan đối với trưng bày Bảo tàng, đó chính là cơ ...


     

Thông tin tham quan