• Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế với công tác nghiên cứu khoa học, sưu tầm và trưng bày
    Tọa lạc ở trung tâm thành phố Huế, bên dòng Hương thơ mộng. Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế như đóa sen hồng giữa trung tâm văn hóa, du lịch của miền Trung và cả nước. Là một thiết chế văn hóa quan trọng của Tỉnh, qua hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế, đặc biệt là đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

  • Công tác nghiên cứu khoa học
    Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế thể hiện ở nhiều mặt:


     

Thông tin tham quan