• Tọa lạc ở trung tâm thành phố Huế, bên dòng Hương thơ mộng. Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế như đóa sen hồng giữa trung tâm văn hóa, du lịch của miền Trung và cả nước. Là một thiết chế văn hóa quan trọng của Tỉnh, qua hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế, đặc biệt là đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền các nhiệm ...
 • Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế thể hiện ở nhiều mặt:
 • Sưu tầm là một trong sáu khâu công tác chuyên môn nghiệp vụ của Bảo tàng, là khâu quan trọng để có các sưu tập hiện vật gốc có giá trị khoa học trong Bảo tàng. Mọi hoạt động của Bảo tàng đều dựa trên cơ sở hiện vật gốc, vì vậy sưu tầm được coi là nền tảng cho toàn bộ các khâu công tác khác, quyết định mọi hoạt động của một bảo tàng. Qua 35 năm hoạt động, cùng với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng, công tác sưu tầm đã góp ...
 • Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế sau hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành đã có một cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, được thiết kế và xây dựng phục vụ cho thiết chế văn hóa Bảo tàng. Nội dung trưng bày không ngừng được đổi mới, tư liệu hiện vật ngày càng được bổ sung phong phú, phản ánh sinh động về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các khâu nghiệp vụ Bảo tàng như nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, kiểm kê, bảo quản, hướng dẫn khách tham quan ...
 • Nhiệm vụ sưu tầm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn:
 • Công tác kiểm kê hiện vật ở Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế được thực hiện qua 02 giai đoạn: Kiểm kê bước đầu và kiểm kê khoa học.
 • TTH - Lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý, các bảo tàng, thư viện luôn nâng cao cảnh giác với “bà hỏa” với tinh thần phòng là chính.
 • TTH - Đằng sau những cuốn sách phục vụ bạn đọc, những tác phẩm, hiện vật trưng bày cho người người thưởng lãm là công việc thầm lặng, chịu thương chịu khó của những người làm công tác bảo quản tác phẩm.
 • Công tác bảo quản tại Bảo tàng nhằm gìn giữ những di tích lịch sử văn hoá, bảo vệ sự toàn vẹn của tư liệu hiện vật, không để mất cắp, không bị hư hỏng hoặc vỡ nát, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác trưng bày và nghiên cứu khoa học.
 • I. Đặt vấn đề Trưng bày là phần quan trọng thể hiện kết quả của các khâu công tác bảo tàng. Chất lượng công tác trưng bày của một bảo tàng sẽ quyết định tính hấp dẫn, thu hút được khách tham quan, sự quan tâm của công chúng đối với bảo tàng đó, vì vậy, chất lượng công tác giáo dục sẽ được nâng cao thông qua trưng bày.
 • Đổi mới trưng bày Bảo tàng không phải là vấn đề mới mà đã được đề cập tới từ lâu và đặc biệt là những năm gần đây trở nên cấp thiết hơn. Từ những năm 90 của Thế kỷ XX, Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) được các chuyên gia nước ngoài giúp đỡ đã có một hệ thống trưng bày hiện đại bậc nhất Việt Nam; Bảo tàng Dân tộc học đã mở đầu cho xu hướng trưng bày với hướng tiếp cận và giải pháp trưng bày mới, tạo ra một không gian trưng bày sinh ...
 • Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế là nơi trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh hai nội dung chủ yếu: “Những năm tháng Bác Hồ và gia đình Người ở Thừa Thiên Huế; “Thừa Thiên Huế với Bác Hồ và Bác Hồ với Thừa Thiên Huế”, với hơn 1.000 hình ảnh, hiện vật, tài liệu phân bố trên diện tích sàn trưng bày 600m2, được thể hiện bằng những ý tưởng và ...
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên tại quê hương Nghệ An, nhưng thời niên thiếu của Người đã có những tháng năm gắn bó với mảnh đất Thừa Thiên Huế (1895-1901 và 1906-1909). Không những thế, mười năm đó là khoảng thời gian đặc biệt có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hình thành nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như nhận xét của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Thời gian ở Huế là thời gian Nguyễn Tất Thành lớn lên và bắt đầu đi học. Những năm tháng đó là ...
 • A. THƯ MỜI THAM GIA PHỐI HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CỦA BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH THỪA THIÊN HUẾ
 • Bảo tàng là một thiết chế văn hóa ra đời, tồn tại và phát triển xuất phát từ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của xã hội. Chính vì vậy, để bảo tàng tồn tại và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của quần chúng nhân dân, thực hiện chức năng giáo dục một cách triệt để thì việc xây dựng những định hướng mới, những giải pháp mới trong tổ chức hoạt động là vấn đề các bảo tàng cần hết sức chú ý. Ở góc nhìn của Bảo tàng Hồ Chí ...
 • Ngoài những hoạt động chuyên sâu về công tác Bảo tàng, hằng năm, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế còn tổ chức những họat động bổ trợ, góp phần tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh, huy động những sự phối hợp hữu ích của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Thông tin tham quan