Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

 • Tuyên truyền giới thiệu về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển lãm chuyên đề “Người đi tìm hình của Nước” tại Trường THPT Bùi Thị Xuân
  Chiều ngày 16 tháng 4 năm 2022, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế phối hợp với trường THPT Bùi Thị Xuân tổ chức tuyên truyền giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các hoạt động: Triển lãm chuyên đề “Người đi tìm hình của Nước”; chiếu phim tư liệu “Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế” và tổ chức hội thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
 • Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh
  Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); chiều ngày 13/5/2022, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các hoạt động: Triển lãm chuyên đề “Người đi tìm hình của Nước”; Hội thi Rung chuông vàng “Tuổi trẻ trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế với Bác Hồ” cho học sinh, sinh viên nhà trường.
 • Một buổi Tuyên truyền lưu động của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
  Tuyên truyền lưu động - Một hình thức tuyên truyền mới của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
  Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên tại quê hương Nghệ An, nhưng thời niên thiếu của Người đã có những tháng năm gắn bó với mảnh đất Thừa Thiên Huế (1895-1901 và 1906-1909). Không những thế, mười năm đó là khoảng thời gian đặc biệt có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hình thành nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như nhận xét của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Thời gian ở Huế là thời gian Nguyễn Tất Thành lớn lên và bắt đầu đi học. Những năm tháng đó là thời gian cực kỳ quan trọng đối với sự hình thành con người Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh”[1] .
 • Phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động tại trường THPT Hương Trà
  Bảo tàng và vấn đề liên kết, phối hợp tổ chức hoạt động
  Bảo tàng là một thiết chế văn hóa ra đời, tồn tại và phát triển xuất phát từ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của xã hội. Chính vì vậy, để bảo tàng tồn tại và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của quần chúng nhân dân, thực hiện chức năng giáo dục một cách triệt để thì việc xây dựng những định hướng mới, những giải pháp mới trong tổ chức hoạt động là vấn đề các bảo tàng cần hết sức chú ý. Ở góc nhìn của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, một bảo tàng lưu niệm danh nhân, thì vấn đề liên kết, phối hợp trong tổ chức hoạt động luôn được chú trọng.