Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Chủ đề I
Đọc bài viết:
Thời niên thiếu và thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh - bước đầu hoạt động yêu nước (1890 – 1911)

Chủ đề I giới thiệu về quê hương và gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhấn mạnh thời gian gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh sống ở Huế, những tác động của hoàn cảnh xã hội, điều kiện gia đình và bản thân, từ đó hình thành yêu nước chân chính và ý chí quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân của Người.

Phần trưng bày nhấn mạnh phần trọng tâm những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình ở Thừa Thiên Huế, đây có thể xem là nội dung khác biệt trong hệ thống trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh trên toàn quốc, đồng thời cũng là nét độc đáo của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng đã xây dựng những tổ hợp không gian hình tượng như: 

- Tổ hợp trường thi: Nơi 3 lần ông Nguyễn Sinh Sắc thi Hội.

- Sinh hoạt hàng ngày của gia đình ông Nguyễn Sinh Sắc trong giai đoạn (1895-1901).

- Sự kiện bà Hoàng Thị Loan qua đời ở Huế (1901).

- Ông Nguyễn Sinh Sắc dạy học và làm quan ở Bộ Lễ - Mối quan hệ của ông Sắc với các tầng lớp nhân dân ở Huế.

- Sinh hoạt và học tập của hai anh em Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành ở trường Pháp Việt Đông Ba và Quốc Học Huế (1906-1908)

- Cuộc sống của gia đình ông Nguyễn Sinh Sắc tại ngôi nhà Dãy trại (47 Mai Thúc Loan) trong thời gian 1906-1909.

- Phong trào Chống thuế năm 1908 và sự tham gia tích cực của anh Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Các bài khác