Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

 • ĐỒNG HỒ ĐEO TAY (WRISTWATCH)
  Chiếc đồng hồ đeo tay - Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ông Trương Xà (Wristwatch – given by President Ho Chi Minh to Mr. Truong Xa)
 • PHÙ ĐIÊU CHÂN DUNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (THE BAS-RELIEF OF PRESIDENT HO CHI MINH)
  Phù điêu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của gia đình ông Phan Mịch (xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) (The bas-relief of President Ho Chi Minh of Mr. Phan Mich (Vinh Giang commune, Phu Loc district, Thua Thien Hue province)
 • TRANH CHÂN DUNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH HỌA TRÊN MÁY CHỮ (POTRAIT OF PRESIDENT HO CHI MINH TYPED FROM A TYPEWRITER)
  Tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh họa trên máy chữ (Potrait of President Ho Chi Minh typed from a typewriter)
 • ÁO KA KI (KHAKI JACKET)
  Áo ka ki Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng ông Nguyễn Đàm (President Ho Chi Minh's khaki jacket presented to Mr. Nguyen Dam)
 • SƯU TẬP GIẤY BẠC (COLLECTION OF BANKNOTES)
  Sưu tập giấy bạc có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được Nhân dân Thừa Thiên Hế cất giữ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. (The collection of banknotes with the image of President Ho Chi Minh was kept by the people of Thua Thien Hue during the two resistance wars against the French and the Americans.)
 • BẰNG KHEN (CERTIFICATE OF MERIT)
  Bằng khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng gia đình cụ Tôn Thất Cảnh (Certificate of Merit from President Ho Chi Minh to Ton That Canh's family)
 • CA ĐỰNG NƯỚC (WATER MUG)
  Ca đựng nước Bác Hồ tặng ông Trần Xuân Lộc (Uncle Ho's water mug presented to Mr. Tran Xuan Loc)
 • MÂM GỖ MÍT (JACKFRUIT WOOD TRAY)
  Mâm gỗ mít, gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dùng cơm tại nhà cụ Đồ Ngôn (Cao Đình Ngôn, 1815-1907) Kim Long - Huế (The jackfruit wood tray used by President Ho Chi Minh's family when they were at the house of Teacher Ngon (Cao Dinh Ngon, 1815-1907) in Kim Long - Hue)
 • TÁC PHẨM “NHẬT KÝ TRONG TÙ” (PRISON DIARY)
  Tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phong trào đô thị Huế những năm 70 của thế kỷ XX (PRISON DIARY BY PRESIDENT HO CHI MINH WITH THE URBAN MOVEMENTS IN HUE DURING THE 1970s)
 • TƯỢNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (STATUE OF PRESIDENT HO CHI MINH)
  Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh do ông Quỳnh Hoàng tạc năm 1969 để tưởng nhớ Người (Statue of President Ho Chi Minh carved by Mr. Quynh Hoang in 1969 to commemorate him)
 • TƯỢNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (STATUE OF PRESIDENT HO CHI MINH)
  Tượng Bác Hồ do nghệ sỹ điêu khắc Robert C. Ekins (Hoa Kỳ) đúc năm 1967 (Statue of Uncle Ho casted by the Sculpture Artist – Robert C. Ekins (the United States) in 1967)
 • Ảnh Bác Hồ có chữ ký và bút tích đề tặng của Người
  ẢNH BÁC HỒ (UNCLE HO PHOTO)
  Ảnh Bác Hồ có chữ ký và bút tích đề tặng của Người cho đồng chí Hà Văn Lâu (Uncle Ho photo with his signature and autograph presented to Comrade Ha Van Lau)
 • Đồng hồ đeo tay
  ĐỒNG HỒ ĐEO TAY (WRISTWATCH)
  Chiếc đồng hồ đeo tay - Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng anh hùng Hồ A Nun (Wristwatch – given by President Ho Chi Minh to Hero Ho A Nun)
 • Gậy mây
  CHIẾC GẬY MÂY (RATTAN STICK)
  Chiếc gậy mây Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho Giáo sư, Viện sỹ Nguyễn Khánh Toàn (The rattan stick given by President Ho Chi Minh to Professor and Academician Nguyen Khanh Toan)
 • CHIẾC ĐÀI (RADIO)
  Chiếc đài (Radio) - Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kan Lịch (Radio – given by President Ho Chi Minh to the Heroine of the People’s Armed Forces – Kan Lich )
 • TẤM VẢI HOA (FLORAL CLOTH)
  Tấm vải hoa - quà tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Ban “Chống bình miền Tây” (Floral cloth - a gift from President Ho Chi Minh to the “Anti-Western Pacification” Board)
 • Khăn tay
  KHĂN TAY (HANDKERCHIEF)
  Khăn tay Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng tặng ông Quỳnh Tếu (President Ho Chi Minh's handkerchief presented to Mr. Quynh Teu)
 • Áo lụa
  ÁO LỤA (SILK BLOUSE)
  Chiếc Áo lụa - Kỷ vật Bác Hồ tặng ông Lê Đình Cúc (THE SILK BLOUSE- A MEMORIAL GIFT OF UNCLE HO GIVEN TO LE DINH CUC)
    << < 1 2 3 > >>