Triển lãm chuyên đề “Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế - 40 năm, một hành trình” nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập
26/12/2020 8:36:08 SA
Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn nghiệp vụ năm 2020 đã được phê duyệt, thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (1980-2020), Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã xây dựng và tổ chức triển lãm chuyên đề “Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế - 40 năm, một hành trình”.

Triển lãm giới thiệu một cách khái quát quá trình xây dựng và phát triển của Bảo tàng Hồ Chí Minh trên chặng đường 40 năm qua các giai đoạn: Phân viện Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Trị Thiên; Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế. Triển lãm khẳng định những thành tựu đã đạt được của đơn vị trong công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản vật chất và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 40 năm hình thành và phát triển; ghi nhận và tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân viên bảo tàng Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của cán bộ, viên chức bảo tàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Không gian trưng bày triển lãm chuyên đề "Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế - 40 năm, một hành trình"

Diễn ra từ ngày 03/12 đến hết ngày 15/01/2021, triển lãm góp phần khẳng định vị thế quan trọng của Bảo tàng Hồ Chí Minh trong đời sống văn hóa của nhân dân tỉnh nhà; đề cao vai trò của bảo tàng trong công tác tuyên truyền, giáo dục về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt làm thế hệ trẻ.

Một số hình ảnh hoạt động:

Các thế hệ cán bộ bảo tàng và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm

 Bản in]
Các bài khác

Thông tin tham quan