Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Tài liệu truyền thông, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển
04/08/2023
Đọc bài viết:
Thực hiện nội dung Công văn số 6029/UBND-CCHC ngày 16/6/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; Giám đốc Sở đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau...

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển tại Mục Hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển:

https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phapdien.aspx?ItemID=4

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 00.16.H57-1740-SVHTT-TCPC-2023-PL1 ()
Bảo tàng HCM Thừa Thiên Huế