Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LẦN II
24/07/2023
Đọc bài viết:
Sở Văn hóa và Thể thao thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế năm 2023, cụ thể như sau:

 

 

 

Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế