Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

BÁC HỒ
Đọc bài viết:

                     
                     - Tác giả: Văn Đa.  

                     - Năm sáng tác: 1978.

                     - Chất liệu: Bút sắt