Chủ đề IV
Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Đảng của giai cấp Công nhân Việt Nam
Chủ đề này giới thiệu về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời giúp người xem thấy được sự tác động ảnh hưởng mạnh mẽ của tư tưởng yêu nước Nguyễn Ái Quốc đến Thừa Thiên Huế trong những năm 1920-1930 và sự ra đời của Đảng bộ Thừa Thiên Huế.
 Bản in]
Các bài khác

Thông tin tham quan