NGHỆ NHÂN DÂN GIAN HUẾ VỚI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Số lượng: 150 tài liệu, hình ảnh, hiện vật.

Thời gian phát hành: năm 2013, thiết thực thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, kỷ niệm lần thứ 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013).

Nội dung:  Thừa Thiên Huế - mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, là nơi vinh dự và tự hào đã có những năm tháng Bác Hồ và gia đình Người từng sinh sống, lao động, học tập gần 10 năm (1895-1901). Huế không chỉ là nơi ghi dấu kỷ niệm về thời thơ ấu và trưởng thành của Bác mà còn là mảnh đất  kiên cường trong đấu tranh cách mạng... Chính nơi đây đã góp phần hun đúc và hình thành tư tưởng yêu nước của Người, để từ đó thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước cứu dân.

Đối với mỗi người dân xứ Huế, hình ảnh Bác Hồ đã quá gần gũi, quá thân thiết  và có thể nói trong trái tim của mỗi người đều có Bác Hồ của riêng mình. Lòng kính yêu Bác là một yếu tố cho những người sáng tạo hình tượng Bác. Bởi chính Hồ Chủ tịch là một nghệ sĩ, một nhà thơ, một họa sĩ, một nhà sáng tác vĩ đại. Và vĩ đại hơn nữa bởi chính bản thân Người là một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn, một bài thơ, một bức họa kiệt tác của giai cấp vô sản, của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. 


Triển lãm: “Nghệ nhân dân gian Huế với Chủ tịch Hồ Chí Minh  nhằm giới thiệu đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, khách tham quan trong và ngoài nước tinh hoa của những làng nghề truyền thống Thừa Thiên Huế và tài năng của các nghệ nhân dân gian Huế thăng hoa trong những sáng tác về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa Huế. Thông qua những tác phẩm đặc sắc tại triển lãm, các làng nghề truyền thống và những nghệ nhân dân gian Huế đã góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Nội dung triển lãm gồm có 2 phần:

I. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

II. Nghệ nhân nghề thủ công truyền thống Huế với những sáng tác về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hóa Huế.    


 Bản in]

Thông tin tham quan