HÀ NỘI - HUẾ XƯA VÀ NAY

Số lượng: 200 hình ảnh, tư liệu.

Thời gian phát hành: Năm 2010, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (10/10/1010-10/10/2010).

Nội dung: Hà Nội - Huế xưa vốn là những kinh đô của các triều đại phong kiến Việt Nam, từng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa qua từng giai đoạn lịch sử. Ngày nay, thủ đô Hà Nội, Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh là những thành phố kết nghĩa “Như cây một gốc, như con một nhà” cùng liên kết, hợp tác xây dựng và phát triển đất nước.

Triển lãm nhằm tái hiện sự hình thành và phát triển của hai vùng đất Hà Nội - Thừa Thiên Huế, lịch sử cũng như hiện tại. Bằng ngôn ngữ của khoa học Bảo tàng, thông qua sự tổng họp của các phương tiện kỹ thuật, các phương pháp trưng bày...đem đến cho người xem những nội dung cơ bản của các giai đoạn lịch sử phát triển của Hà Nội - Thừa Thiên Huế. Đồng thời qua trưng bày triển lãm nhằm tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và tự hào về nền văn hóa, văn minh của Hà Nội - Thừa Thiên Huế nói riêng, quê hương đất nước nói chung, cùng nhau đoàn kết, tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Nội dung triển lãm gồm 3 phần:

1. Vài nét về Tổ quốc trong dặm dài lịch sử.

2. Lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội -Thừa Thiên Huế.

3. Hà Nội -Thừa Thiên Huế hôm nay - Thời kì xây dựng và phát triển đất nước. 

 Bản in]

Thông tin tham quan