CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Số lượng: 200 hình ảnh, tư liệu, bản đồ, hiện vật.

Thời gian phát hành: Năm 2013, kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2013).

Nội dung: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến chủ quyền biển, đảo và cuộc sống của đồng bào ven biển, các hải đảo của Việt Nam, Người từng nói: “Đồng bằng là nhà mà biển là cửa...cho nên một nhiệm vụ quan trọng của đồng bào miền biển là phải bảo vệ bờ biển. Đồng bào miền biển là người canh cửa cho tổ quốc”.


Các đồng chí lãnh đạo tham quan triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam"

Bằng ngôn ngữ khoa học của Bảo tàng, thông qua các hình ảnh, tư liệu, hiện vật trưng bày, triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam” nhằm giới thiệu về sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chủ quyền vùng biển, đảo của quốc gia; về ý nghĩa, tầm quan trọng của biển đảo trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng, góp phần giáo dục lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về biển đảo về chủ quyền biển đảo của quốc gia.

Triển lãm còn giới thiệu tiềm năng kinh tế ven biển và vùng đầm phá của tỉnh Thừa Thiên Huế và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương ven biển và đầm phá.

Nội dung triển lãm gồm 4 phần:

1. Giới thiệu tổng quát về biển đảo Việt Nam.

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam.

3. Một số hình ảnh về biển đảo Việt Nam ngày nay.

4. Thừa Thiên Huế với công tác phát huy giá trị và bảo vệ chủ quyền biển đảo.   

 

 

 Bản in]

Thông tin tham quan