Bộ sưu tập Biên lai ủng hộ gạo nuôi quân
Vào năm 1997, trong khi rà tìm phế liệu chiến tranh, nhân dân xã Phú Đa (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) tìm thấy tại một căn hầm bí mật từng được sử dụng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc địa bàn thôn 2 xã Phú Đa một số hiện vật, trong đó có cuốn biên lai ghi lại số lượng gạo và tiền của nhân dân thôn 2 đóng góp để nuôi quân trong hai năm 1967 – 1968.

 

Tập biên lai được cán bộ Cách mạng hoạt động bí mật nằm vùng tại Phú Đa tự tạo để ghi lại họ tên và số lượng gạo của nhân dân thôn 2 xã Phú Đa (biên lai thể hiện “Đơn vị thu: Thôn 2”) đóng góp ủng hộ nuôi quân trong kháng chiến chống Mỹ từ ngày 11.4.1968 cho đến ngày 25.5.1968. Trong đó có ghi 02 khoản đóng góp gạo nuôi quân từ năm 1967, còn đa phần là ghi khoản đóng góp của năm 1968. Có một số đóng bằng tiền quy đổi từ gạo theo đơn giá của năm 1967 là 360đ/thùng gạo/60 lon, riêng tháng 5/1968 thì đơn giá là 500đ/1 thùng gạo/60 lon. Số gạo có khoản ghi “cán bộ nhận”, “gạo chôn”, “thương binh ăn”, “bộ đội ăn”.

Qua đó, có thể thấy trong cùng thời điểm ghi biên lai đóng góp gạo thì những gia đình có nuôi giấu cán bộ, bộ đội hoặc thương binh được khấu trừ số gạo cán bộ, bộ đội hoặc thương binh đã nhận và chỉ đóng góp số còn lại. Số lượng gạo đóng góp thể hiện qua biên lai không theo hạng mức cụ thể nào, có gia đình đóng ít nhưng cũng có gia đình đóng góp vượt trội trong cùng thời điểm ghi biên lai; có gia đình đóng góp nhiều lần trong cùng giai đoạn. Các biên lai được đánh số thứ tự từ 1 đến 50, ngày tháng năm ghi biên lai và chữ ký của người ghi, ngoài ra còn các khoản ghi chú khác.

 

 Bản in]
Các bài khác

Thông tin tham quan