TƯỢNG CHÂN DUNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 Trong những năm tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Việt Nam đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các nước anh em và các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới. Các cuộc mit tinh biểu tình phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam; đòi Mỹ rút quân khỏi Việt Nam diễn ra trong nhiều nước và ngay trong lòng nước Mỹ. Năm 1967, ông Robert C. Ekin - một quân nhân Mỹ đã làm bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với mục đích để phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam và ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

 Năm 1997, Robert C. Ekin sang thăm Việt Nam và trao tặng bức tượng này cho thành phố Huế anh hùng. Bức tượng sau đó được chuyển giao, trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

 Bản in]

Thông tin tham quan