TƯỢNG BÁC HỒ

Tượng Bác Hồ do ông Quỳnh Hoàng (ở xã A Ngo - huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế) tạc năm 1969.

Ông Quỳnh Hoàng là một người con của đồng bào dân tộc miền Tây Thừa Thiên Huế. Năm 1969, sau khi nghe tin Bác Hồ qua đời, không có ảnh để lập bàn thờ, với tấm lòng luôn hướng về Bác và với đôi bàn tay khéo léo, ông đã tự tay tạc tượng Bác để thờ trong gia đình, gửi vào đó cả tấm lòng và niềm tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Hiện nay ông được coi là “báu vật sống” trong việc góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số miền tây Thừa Thiên Huế.

 Bản in]

Thông tin tham quan