PHÙ ĐIÊU BÁN THÂN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Phù điêu bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Đoàn Thanh niên Cứu quốc xã Phú Phong, huyện Phú Vang vào năm 1949, do đã có nhiều thành tích trong phong trào giết giặc giữ làng. Người tặng là đồng chí Hoàng Mạnh Hiền - Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên trong Đại hội Tỉnh đoàn tại khu ba - Phú Lộc năm 1949, người nhận là ông Hoàng Mạnh Lương - Bí thư xã đoàn Vinh Hà. Năm 1950, do tình hình địch đánh phá ác liệt, ông Lương đã chôn giấu phù điêu trong khu vườn nhà mình từ đó đến năm 1975. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng ông đã tìm lại và cất giữ như một kỷ vật thiêng liêng, kỷ niệm về hình ảnh của Bác Hồ trong những ngày kháng chiến gian khổ.

 

 Bản in]

Thông tin tham quan