KHẨU SÚNG LỤC HIỆU K59
Khẩu súng lục hiệu K59
Khẩu súng lục hiệu K59

Ông Hồ Đống sinh năm 1924. Tham gia cách mạng và chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 15/1/1959, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 2 tiến hành Hội nghị lần thứ 15 và thông qua Nghị quyết về đường lối Cách mạng miền Nam. Sau đó, Đảng ta quyết định triệu tập các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh thành miền Nam ra Hà Nội dự Hội nghị mở rộng để triển khai nghị quyết TW 15. Ông Hồ Đống được cử đi dự Hội nghị mở rộng tổ chức tại Quảng Bá – Hà Nội cùng các ông Tư Minh, Ngô Hà (Lén) trong đoàn Thừa Thiên Huế. Trước khi quay trở lại miền Nam, Đoàn đã được gặp Bác Hồ. Sau khi động viên dặn dò, Bác Hồ đã trao tặng cho Đoàn khẩu súng lục K59 và căn dặn đại ý phải cố gắng chiến đấu anh dũng kiên cường, không được trao súng cho bất kỳ ai. Thấm nhuần lời chỉ dạy sâu sắc của Bác Hồ, ông Hồ Đống đã anh dũng chiến đấu suốt bao năm không rời tay súng cho đến ngày kháng chiến thắng lợi. Ngoài ý nghĩa là quà tặng “vũ khí giết giặc” của Chủ tịch nước trao cho quân và dân Thừa Thiên Huế, khẩu súng còn thể hiện mong ước và quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Khẩu súng đã được ông Hồ Đống sử dụng và giữ gìn cẩn thận từ ngày đó cho đến sau này. Ngày 27/3/1998, ông đã trao lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

 

 

 Bản in]

Thông tin tham quan