ĐẾ TƯỢNG 79 KHẤC

Đế tượng bằng gỗ 79 khấc - tượng trưng cho 79 mùa xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do ông Quỳnh Trên thực hiện để tưởng nhớ Người. Ông Quỳnh Trên - nguyên Bí thư huyện ủy A lưới (Thừa Thiên Huế), vào năm 1969, khi nghe tin Bác Hồ qua đời, với tấm lòng biết ơn và thương tiếc vô hạn, ông Quỳnh Trên đã tự đẽo gỗ làm thành một chiếc đế đặt tượng, trên đó có 79 khấc gỗ nổi lên tượng trưng cho 79 mùa xuân của Người.

 Bản in]

Thông tin tham quan