BỨC THƯ BÁC HỒ GỬI LÍNH KHỐ ĐỎ Ở PHÁP NĂM 1946

Bức thư này của ông Ngô Thôi, ở xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông là 01 trong 11 người ở xã Thủy Phù bị bắt đi lính khố đỏ của Pháp năm 1946. Trong thời gian Bác Hồ sang thăm Pháp vào tháng 6/1946 theo lời mời của Chính phủ Pháp, ông là một trong những người trong đội danh dự được đón tiếp Bác ở sân bay Paris. Sau đó Bác còn đến thăm trại lính người Việt Nam ở Pháp, hỏi thăm sức khỏe, dặn dò họ cố gắng học nghề để sau này về xây dựng Tổ quốc. Sau cuộc đàm phán của Bác Hồ với Chính phủ Pháp, mỗi người lính khố đỏ Việt Nam ở Pháp đều được nhận bức thư này. Ông Ngô Thôi đã được nhận bức thư này trước khi lên đường về nước.

Bức thư được ông Ngô Thôi cất giữ suốt hai cuộc kháng chiến. Trước khi mất, ông đã trao lại cho vợ là bà Nguyễn Thị Gái cất giữ. Năm 1998, bà Gái đã trao tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế lưu giữ và trưng bày.

 Bản in]

Thông tin tham quan