Nhà trưng bày bảo tàng
Nội dung trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế với gần 1.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày qua những giải pháp thiết kế mỹ thuật vừa truyền thống, vừa hiện đại, đậm đà bản sắc Huế, chuyển tải sâu sắc nội dung về tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh của nhân dân Thừa Thiên Huế dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, đồng thời tạo điểm nhấn đi sâu vào quãng đời thơ ấu và thanh niên của Bác Hồ ở Thừa Thiên Huế, những tình cảm thiêng liêng ấm áp của một vị lãnh tụ đối với con người và mảnh đất này, cũng như lòng người nơi đây hướng về Người.

Gian long trọng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

Ngoài hệ thống trưng bày, Bảo tàng Hồ Chí Minh còn xây dựng không gian tưởng niệm để đồng bào, cán bộ, chiến sỹ thành kính dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặt ở vị trí trung tâm của không gian tưởng niệm là bức tượng toàn thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cao 1,95m, nặng 400kg (mẫu tượng của nhà điêu khắc Nguyễn Vũ An). Toàn bộ bức tượng được đúc bằng đồng, do các nghệ nhân của phường Đúc đồng Huế thực hiện.

Phía sau tượng là bức phù điêu với chủ đề “Non sông Việt Nam đã sinh ra Hồ Chủ tịch và chính Người đã làm rạng rỡ cho nhân dân ta, non sông đất nước ta”, trên hình dáng trời mây đất Việt các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của đất nước được khắc hoạ, đặc biệt ở vị trí  trung tâm của bức phù điêu là các công trình tiêu biểu cho kiến trúc, văn hoá Huế.

Hệ thống trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh gồm 8 chủ đề nhằm phản ánh hai nội dung chính: Những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người sống, lao động, học tập ở Thừa Thiên Huế; và Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

1.   Thời niên thiếu và thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh bước đầu hoạt động yêu nước (1890 - 1911)

2.   Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy con đường giải phóng dân tộc đúng đắn (1911 - 1920)

3.   Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh, bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển đường lối của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (1920 - 1924)

4.   Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam

5.   Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc vận động giải phóng dân tộc và cách mạng Tháng Tám, sáng lập Nhà nước dân chủ nhân dân (1930 - 1945)

6.   Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giữ vững chính quyền cách mạng và tiến hành kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp

7.   Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954 - 1969)

8.   Nhân dân Việt Nam mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

 Bản in]

Thông tin tham quan