• Tuyên truyền lưu động - Một hình thức tuyên truyền mới của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
    Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên tại quê hương Nghệ An, nhưng thời niên thiếu của Người đã có những tháng năm gắn bó với mảnh đất Thừa Thiên Huế (1895-1901 và 1906-1909). Không những thế, mười năm đó là khoảng thời gian đặc biệt có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hình thành nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như nhận xét của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Thời gian ở Huế là thời gian Nguyễn Tất Thành lớn lên và bắt đầu đi học. Những năm tháng đó là thời gian cực kỳ quan trọng đối với sự hình thành con người Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh”[1] .

  • Tuyên tuyền lưu động
    A. THƯ MỜI THAM GIA PHỐI HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CỦA BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH THỪA THIÊN HUẾ


     

Thông tin tham quan