BÁC HỒ VỚI MIỀN NAM VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Số lượng: 102 tài liệu, hình ảnh và hiện vật.

Thời gian phát hành: năm 2003, nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2003).

Nội dung: Bộ triển lãm nhằm nêu rõ tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào miền Nam - thành đồng của Tổ quốc; sự lãnh đạo, cổ vũ, động viên của Người nhằm thực hiện nguyện vọng thiêng liêng của cả dân tộc: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Nội dung triển lãm gồm 2 phần:

1. Bác Hồ với miền Nam và sự nghiệp thống nhất đất nước.

2. Nhân dân cả nước thực hiện mong ước của Bác - giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

 

 Bản in]

Thông tin tham quan