Bảo tàng và vấn đề liên kết, phối hợp tổ chức hoạt động
Bảo tàng là một thiết chế văn hóa ra đời, tồn tại và phát triển xuất phát từ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của xã hội. Chính vì vậy, để bảo tàng tồn tại và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của quần chúng nhân dân, thực hiện chức năng giáo dục một cách triệt để thì việc xây dựng những định hướng mới, những giải pháp mới trong tổ chức hoạt động là vấn đề các bảo tàng cần hết sức chú ý. Ở góc nhìn của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, một bảo tàng lưu niệm danh nhân, thì vấn đề liên kết, phối hợp trong tổ chức hoạt động luôn được chú trọng.
Phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động tại trường THPT Hương Trà
Phối hợp tổ chức tuyên truyền lưu động tại trường THPT Hương Trà

1. Vấn đề cấp thiết của việc phối hợp, liên kết tổ chức hoạt động:

Đối với các Bảo tàng, việc khẳng định vị trí và giữ được tầm ảnh hưởng của mỗi bảo tàng trong lòng công chúng là một vấn đề rất quan trọng. Chính vì thế, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, một bảo tàng hạng II của Tỉnh mong muốn phát huy được giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với các tầng lớp nhân dân ở tầm quốc gia và quốc tế thì vấn đề đổi mới hoạt động bảo tàng theo xu hướng liên kết phối hợp là không thể thiếu. Các hoạt động phối hợp sẽ góp phần tôn vinh, phát huy những giá trị lịch sử, giá trị giáo dục của di sản các bảo tàng đang nắm giữ ở một tầm cao hơn, mang tính quảng bá rộng rãi hơn.

Đồng thời, việc liên kết tổ chức hoạt động sẽ là một định hướng quan trọng giúp cho quá trình đa dạng hóa hoạt động bảo tàng diễn ra nhanh chóng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân, các nhà nghiên cứu. Việc liên kết, phối hợp trong tổ chức hoạt động là một vấn đề cần được các bảo tàng hết sức quan tâm, cần thực hiện một cách triệt để, giữ vị trí vững chãi và nâng tầm ảnh hưởng của bảo tàng trong lòng dân chúng.

2. Những hoạt động Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã thực hiện hiệu quả trong quá trình liên kết tổ chức hoạt động:

 Thứ nhất, phối hợp tổ chức các chuyên đề triển lãm. Các triển lãm chuyên đề được các tổ chức, cá nhân phối hợp đưa về triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế ngoài việc nhằm phát huy tốt hơn giá trị những sưu tập hiện vật các bảo tàng đáng nắm giữ, còn nhằm mục đích phục vụ tại chỗ quần chúng Huế. Công chúng không phải đi đâu xa, mà vẫn có thể thưởng lãm những món ăn tinh thần đến từ các châu lục, từ những vùng miền khác nhau trong cả nước.

Trong những dịp lễ lớn, những ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã tổ chức được nhiều cuộc triển lãm chuyên đề với nội dung phong phú, hình thức mới lạ, thu hút được sự quan tâm lớn của đại bộ phận quần chúng nhân dân. Thông qua chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh, của quá trình tự liên hệ với các tổ chức, cá nhân, chúng tôi đã có các hoạt động diễn ra trong các kỳ Festival và trong các dịp lễ lớn: Triển lãm của các nước Hàn Quốc và Trung Quốc (thư pháp thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh), triển lãm về đất nước và con người Nhật Bản, triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt – Pháp, 2 lần tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng.

Ở phạm vi trong nước, chúng tôi đã có sự liên kết với các thành phố lớn (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức các triển lãm chuyên đề: Kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Hà Nội – Huế - Sài Gòn, 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, triển lãm phục vụ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Đây là những triển lãm được đánh giá cao về chất lượng giáo dục và hiệu quả hoạt động.

Thứ hai, trong hoạt động sưu tầm tư liệu hiện vật, chúng tôi đã có sự liên kết, phối hợp với khoa Lịch sử các trường Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học Huế, Đoàn khối Dân Chính đảng (nay là Đoàn Khối các cơ quan của Tỉnh) tổ chức sưu tầm tài liệu hiện vật. Kết quả đã mang về được những tài liệu hiện vật quý liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế lưu giữ qua 2 cuộc kháng chiến.

Thứ ba, việc phối hợp tổ chức các Hội thảo, hội nghị mang tầm quốc gia được Bảo tàng hết sức chú trọng. Những Hội thảo lớn được diễn ra thường xuyên với sự phối hợp của Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương: Hội thảo Nghiên cứu, xác minh khoa học thông tin về những người thân trong gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh thời gian sống ở Huế; Hội thảo về Thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người đã sống, lao động, học tập ở Thừa Thiên Huế những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX…

Trên địa bàn Tỉnh, chúng tôi thường có sự phối hợp với trường Đại học Khoa học (khoa Lịch sử, khoa Lý luận Chính trị) tổ chức các hội thảo nghiên cứu về TSSN, về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Các Hội thảo đã trở thành diễn đàn trao đổi thông tin, trao đổi học thuật, thống nhất những kết quả nghiên cứu phục vụ công tác truyên truyền về sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ tư, trong hoạt động bảo tồn di tích, với phương châm xã hội hóa, kết hợp với các phong trào của Đoàn thanh niên, của Đội TNTP, các phong trào trong ngành giáo dục, các tổ chức cá nhân ở Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có những phối hợp bước đầu khá hiệu quả: Trồng cây tôn tạo cảnh quan di tích, chăm sóc cây vườn, vệ sinh làm sạch đẹp di tích; tu bổ, sửa chữa các di tích (Sở Giáo dục tặng bộ lục sự bằng đồng và các tủ trưng bày tại nhà tưởng niệm di tích Dương Nỗ, tài trợ kinh phí sửa chữa nhà vệ sinh di tích Dương Nỗ; Đảng ủy khối thi đua các cơ quan Đảng của Tỉnh cũng trao tặng hệ thống ảnh tư liệu nhà trưng bày bổ sung di tích Dương Nỗ;  Đoàn TN Vietcombank Huế tặng kinh phí sửa chữa bệ tượng Nguyễn Tất Thành ở trường Quốc Học); công ty cổ phần Trường Sơn tặng bộ máy chiếu dùng trong tuyên truyền triển lãm lưu động, công ty VNPT Thừa Thiên Huế…

Bước đầu, hoạt động xã hội hóa công tác Bảo tàng được đánh giá khá hiệu quả, cần được tiếp tục phát huy.


Phối hợp với trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tổ chức Hội thi tìm hiểu "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh  


Phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tổ chức Hội thi tìm hiểu "Thiếu nhi Huế với Bác Hồ"

Thứ năm, Bảo tàng đã có sự liên kết, phối hợp tổ chức các hoạt động triển lãm lưu động (sự phối hợp triển lãm lưu động của Bảo tàng với Thư viện Tổng hợp Tỉnh, Bảo tàng Lịch sử, Đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong những năm gần đây là một hoạt động hiệu quả, có sức hút mạnh mẽ ở những địa bàn diễn ra hoạt động), tuyên truyền lưu động tại các trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị và ký kết phối hợp tổ chức hoạt động phát huy giá trị cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ với các cơ quan ban ngành, đặc biệt là ngành Giáo dục huyện Phú Vang. Những hoạt động triển khai tại các trường, các di tích đã tạo được ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa rộng rãi trong quần chúng nhân dân, nhất là học sinh các trường.

Các hoạt động bổ trợ phù hợp với nội dung hoạt động bảo tàng cũng thường xuyên được chú trọng thực hiện. Những cuộc thi tìm hiểu về TSSN của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu các tác phẩm của Người được tổ chức đều đặn trong học sinh sinh viên các trường THPT và ĐH trên địa bàn. Tạo điều kiện cho các em tìm hiểu sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức và TSSN cũng như thơ văn của Người, thực hiện tốt chức năng giáo dục của Bảo tàng đối với việc rèn luyện đạo đức của học sinh theo lời Bác Hồ dạy.

Những chương trình văn nghệ với chủ đề thơ nhạc về quê hương đất nước, hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được tổ chức vào các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc. Các đơn vị phối hợp (trường CĐSP, trường THCS Thống Nhất, trường THPT chuyên Quốc Học Huế, trường ĐHSP và các chi đoàn thuộc Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội thơ Hương Giang, CLB Tiếng hát đi cùng năm tháng) đã xây dựng được các chương trình văn nghệ với nội dung phong phú, hấp dẫn đã thu hút được những lượng lớn khách đến dự chương trình, tạo được những dấu ấn đẹp đẽ trong lòng dân Huế.

Như thế, yêu cầu phối hợp tổ chức hoạt động là một nhu cầu tất yếu của quá trình phát triển của bảo tàng. Với những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những hoạt động phối hợp, mà trước hết là với những đơn vị làm công tác bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với mong muốn những hoạt động của chúng ta ngày càng khởi sắc, đóng góp những giá trị văn hóa sâu sắc trong đời sống tinh thần quần chúng nhân dân Huế.

Huế, tháng 5 năm 2014

 Bản in]

Thông tin tham quan