• Đổi mới công tác trưng bày triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
  I. Đặt vấn đề Trưng bày là phần quan trọng thể hiện kết quả của các khâu công tác bảo tàng. Chất lượng công tác trưng bày của một bảo tàng sẽ quyết định tính hấp dẫn, thu hút được khách tham quan, sự quan tâm của công chúng đối với bảo tàng đó, vì vậy, chất lượng công tác giáo dục sẽ được nâng cao thông qua trưng bày.

 • Đổi mới trưng bày - Suy nghĩ của những người trong cuộc
  Đổi mới trưng bày Bảo tàng không phải là vấn đề mới mà đã được đề cập tới từ lâu và đặc biệt là những năm gần đây trở nên cấp thiết hơn. Từ những năm 90 của Thế kỷ XX, Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) được các chuyên gia nước ngoài giúp đỡ đã có một hệ thống trưng bày hiện đại bậc nhất Việt Nam; Bảo tàng Dân tộc học đã mở đầu cho xu hướng trưng bày với hướng tiếp cận và giải pháp trưng bày mới, tạo ra một không gian trưng bày sinh động, không phải kiểu trưng bày minh họa cho lịch sử mà hiện vật bước ra từ lịch sử và kể câu chuyện của mình làm cho lịch sử, văn hóa, con người đến với công chúng một cách chân thực nhất. Sau đó là các Bảo tàng quốc gia ...

 • Một vài suy nghĩ về triển lãm chuyên đề tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
  Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế là nơi trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh hai nội dung chủ yếu: “Những năm tháng Bác Hồ và gia đình Người ở Thừa Thiên Huế; “Thừa Thiên Huế với Bác Hồ và Bác Hồ với Thừa Thiên Huế”, với hơn 1.000 hình ảnh, hiện vật, tài liệu phân bố trên diện tích sàn trưng bày 600m2, được thể hiện bằng những ý tưởng và giải pháp mỹ thuật hiện đại, tạo ấn tượng và sức hấp dẫn cho khách tham quan khi đến tham quan, nghiên cứu học tập.

 • Đi tìm nét đặc thù riêng biệt của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế nhằm thu hút khách tham quan
  Hệ thống các Bảo tàng và di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trải dài trên khắp ba miền Bắc – Trung - Nam. Với những người ít am hiểu, có thể cho rằng, nội dung trưng bày của hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh trong cả nước có tính chất rập khuôn, sao chép, thiếu sự sáng tạo, sự khác biệt. Phải làm sao để thể hiện được nét đặc thù riêng biệt, giúp khách tham quan dễ dàng phân biệt được Bảo tàng vùng miền này khác với Bảo tàng ở vùng miền khác. Đồng thời, việc phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh, tăng cường thu hút khách tham quan đến với hệ thống Bảo tàng và các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước là một vấn đề được đặt ra qua nhiều Hội thảo, Hội ...

 • Công tác trưng bày bảo tàng
  Trưng bày Bảo tàng có nhiệm vụ giáo dục và phổ biến kiến thức khoa học, nghiên cứu khoa học và giáo dục thẩm mỹ. Với chức năng nhiệm vụ của Bảo tàng lưu niệm danh nhân Hồ Chí Minh, trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế chuyển tải đến công chúng những thông tin về tiểu sử sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chú trọng đến giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người từng sinh sống, lao động, học tập và tham gia các hoạt động yêu nước ở Thừa Thiên Huế.


     

Thông tin tham quan