Công tác quần chúng của bảo tàng
Công tác quần chúng của Bảo tàng được xem là một trong những khâu quan trọng nhất của sự giao tiếp Bảo tàng, là nhiệm vụ cuối cùng và là mục đích của Bảo tàng. Thông qua hoạt động thực tiễn, công tác quần chúng làm cầu nối giao tiếp giữa Bảo tàng với khách tham quan, chuyển tải những thông tin về tiểu sử sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với khách tham quan. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng con người, giáo dục tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ cho khách tham quan, cung cấp cho khách tham quan những thông tin mới, những hiểu biết mới. Đồng thời, qua công tác quần chúng, Bảo tàng trực tiếp tiếp nhận những ý kiến, nhận xét, đánh giá của khách tham quan đối với trưng bày Bảo tàng, đó chính là cơ sở quan trọng để Bảo tàng không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng của trưng bày.
Khách tham quan triển lãm chuyên đề của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
Khách tham quan triển lãm chuyên đề của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

Công tác quần chúng của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế được thực hiện qua các hoạt động:

- Đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan tại Bảo tàng và Hệ thống Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế:

Tại Bảo tàng: Trên cơ sở tài liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày, cán bộ thuyết minh truyền tải đến khách tham quan những thông tin cơ bản, phù hợp với yêu cầu của từng đối tượng khách tham quan (đối tượng nghiên cứu, học sinh sinh viên, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội...), đạt hiệu quả về mặt tuyên truyền giáo dục.

Tại di tích: Tổ chức các đoàn khách tham quan hệ thống di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Người ở Thừa Thiên Huế.

- Tuyên truyền thông qua triển lãm lưu động: Đây là hình thức tuyên truyền được thực hiện ở các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thừa Thiên Huế, phối hợp giữa chiếu phim tư liệu, thuyết minh với trưng bày tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày sách báo và tạp chí về Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ khách tham quan.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh đã cung cấp tờ gấp (tiếng Việt, tiếng Anh) giúp khách hiểu rõ hơn về Bảo tàng và hệ thống di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các buổi lễ dâng hoa, dâng hương, báo công, kết nạp Đảng, Đoàn, Đội tại Bảo tàng và Di tích.

- Phục vụ chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho khách tham quan về những năm tháng Người và gia đình đã từng gắn bó ở Thừa Thiên Huế.

- Hoạt động tuyên truyền lưu động: Để phát huy có hiệu quả giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từng trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đồng thời hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" của ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc giáo dục các em học sinh có ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa nói chung và các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên truyền giới thiệu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các trường học thông qua hình thức thuyết trình, thi tìm hiểu về tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và hệ thống di tích lưu niệm về Người, chiếu phim tư liệu.

 Bản in]

Thông tin tham quan