Công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng
Công tác kiểm kê hiện vật ở Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế được thực hiện qua 02 giai đoạn: Kiểm kê bước đầu và kiểm kê khoa học.
Cán bộ kho cơ sở nhập liệu cho phần mềm quản lý hiện vật do Cục Di sản Văn hóa cung cấp
Cán bộ kho cơ sở nhập liệu cho phần mềm quản lý hiện vật do Cục Di sản Văn hóa cung cấp

Kiểm kê bước đầu bao gồm: Lập biên bản giao nhận hiện vật; Đăng ký hiện vật vào sổ kiểm kê bước đầu; Đánh số sơ bộ cho các hiện vật.

Kiểm kê khoa học bao gồm: Xác định khoa học các yếu tố về hiện vật (nguồn gốc lịch sử, tên gọi, chất liệu, kỹ thuật sáng chế, trạng thái bảo quản, niên đại và ý nghĩa lịch sử của hiện vật); Phân loại hiện vật theo chất liệu; Ghi số hiệu hoàn chỉnh cho hiện vật; Lập hộ chiếu hiện vật; Lập hệ thống phích phiếu tra cứu.

Kết quả: Kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế hiện đang lưu giữ và bảo quản, phục vụ tốt công tác trưng với hơn 16.000 tư liệu, hiện vật, trong đó có những tư liệu, hiện vật quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ kho cơ sở, hiện vật trong kho đã được thực hiện kiểm kê khoa học đạt tỷ lệ hơn 90%.

 Bản in]

Thông tin tham quan