• Bảo vệ tư liệu, hiện vật
    TTH - Lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý, các bảo tàng, thư viện luôn nâng cao cảnh giác với “bà hỏa” với tinh thần phòng là chính.

  • Chuyện về những người gìn giữ tác phẩm và hiện vật
    TTH - Đằng sau những cuốn sách phục vụ bạn đọc, những tác phẩm, hiện vật trưng bày cho người người thưởng lãm là công việc thầm lặng, chịu thương chịu khó của những người làm công tác bảo quản tác phẩm.

  • Công tác bảo quản hiện vật bảo tàng
    Công tác bảo quản tại Bảo tàng nhằm gìn giữ những di tích lịch sử văn hoá, bảo vệ sự toàn vẹn của tư liệu hiện vật, không để mất cắp, không bị hư hỏng hoặc vỡ nát, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác trưng bày và nghiên cứu khoa học.


     

Thông tin tham quan