Thời gian mở cửa: Thứ ba - Chủ nhật

Sáng: 08:00 - 11h30 Chiều: 13:00 - 17:00

Điện thoại: 0234.3845217 - 3822152

Địa chỉ: 07 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày
Từ Đến
07:30
Địa điểm :
Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
Thông tin thêm
Ban tổ chức :
Số điện thoại :
Website
Email : bthcmtthue@gmail.com